Жаргал Бадмацыренов - Эгэтэн адаг - текст песни, слова, перевод, видео

Исполнитель: Жаргал Бадмацыренов

Название песни: Эгэтэн адаг

Дата добавления: 24.12.2021 | 18:28:03

Просмотров: 74

0 - текст верный

0 - текст неверный

Ознакомьтесь с текстом песни Жаргал Бадмацыренов - Эгэтэн адаг

Хүгж. А. Андреевэй
ИЩУ. А. Андреви
Yг. Г. Чимитовэй
Yg yg. Подразделение Чимитов


Элдин дэлгэр уужам Буряадайнгаа
Eldenb для бурядая
Эльгэн дээрэ тайбан нэмжыһэн,
Дополнения к Эльканги,
Эгэтэмнай бидэ олоноо
Egetemi у нас есть
Эхэ эсэгэдэл энхэрээ.
Существенная сущность воздействия.
Эртэ сагһаа Яруунадамнай
Ранний пропаганчик Махай
Энхэ манай түүхэ эхилээ.
Мир был расстроен.


Дабталга:
Дабольта:
Энэл даа, Эгэтын-Адаг,
Ошибается, Eleep-Ada,
Эжэл һайхан түрэл Хангира,
ҺһАнханханханханханханханханханханханханханханханханхан хр Түрханханханханхан
Ашата Маарагта нютаг,
Ashatha Maltaga Nuyupa,
Алад саагуур нэрэнь ханхинаа.
Аладские сотрудники существительные.


Байгал далайн наанаш, саанаш дуулаг:
NOT NOTS и SAAREELIPS природы:
Баян дэлюун Яруунадамнай
Богатый Petyouni
Байха бүхэ шэнги хүсэтэй
Beaiai All Sheny
Баатарнууднай сууда гаранхай.
Wola's Wola.
Гомбоевой хурдан улаандал
Самое быстрое снижение
Гоё хүлэг морид түрэнхэй.
Принимая громкое время с красивой впустую лошадью.


Дабталга
Дабольта


Үдэ голой хойто эрье дээрэ
Yotto Hado Haddo
Үнэн үгэ урдань заяагдаа -
Правда правда в злобу -
Монголшуудай дээдэ гарбалтай
Монголай Высокий Дарлинг
Молон баабайн найдал оршомой,
Молон надежда на надежду,
Түхэригхэн энэ Добомнай
НАГРАДЫ ЭТО ДОБОМИЯ
Түбхинэхэнь мүнхэ болтогой!
Дураки Монстэ Цвета Расположение!
Смотрите так же

Жаргал Бадмацыренов - Эгэтын адаг

Все тексты Жаргал Бадмацыренов >>>