Jc5 - Я прошу не падай - текст песни, слова, перевод, видео

Исполнитель: Jc5

Название песни: Я прошу не падай

Дата добавления: 02.08.2021 | 09:48:03

Просмотров: 3

0 - текст верный

0 - текст неверный

Ознакомьтесь с текстом песни Jc5 - Я прошу не падай

1. Чи хтось мене чує?
1. кто меня слышит?
Я мушу сам говорити з собою,
Я должен сам говорить с собой,
Минають години,
Проходят часы,
Минає все, що було зі мною.
Проходит все, что было со мной.
Чи хтось мені скаже чому?
Или кто-то мне скажет почему?
Чи допоможе щось збагнути
Поможет ли что-то понять
І відповісти мені, що далі буде.
И ответить мне, что дальше будет.


Пр.:Життя мінливе,
Пр. Жизнь изменчива,
Мов шторм у голові
Как шторм в голове
І істину збагнути
И истину понять
Так важко мені.
Так тяжело мне.
Хоч легко щось минути,
Хотя легко что-то пройти,
Та це не для мене,
Но это не для меня,
Я мушу далі йти вперед,
Я должен идти дальше вперед,
І це справді те, що потрібно мені!
И это действительно то, что нужно мне!


2. Я змінюю свій погляд,
2. Я меняю свой взгляд,
Щось сталось у мені,
Что-то случилось во мне,
Зумів знайти з мільйонів,
Сумел найти из миллионов,
Твій погляд я один.
Твой взгляд я один.
Збиває з пантелику
Сбивает с толку
Ця дивна любов.
Эта странная любовь.
Все так змінилось в моїй голові,
Все так изменилось в моей голове,
Чи хтось мені скаже чому?
Или кто-то мне скажет почему?


Брідж:
Бридж:
Я прошу не падай, тримайся з усіх сил,
Я прошу не падай, держись изо всех сил,
Зрозумій одне єдине: що ти не один!
Пойми одно единственное: что ты не один!
Завжди є вибір у житті, тобі обирати!
Всегда есть выбор в жизни, тебе выбирать!
Ти зможеш труднощі усі цього життя здолати!
Ты сможешь трудности все этой жизни преодолеть!