Сергій Жадан та Собаки в Космосі - Він був листоношею в Амстердамі... - текст песни, слова, перевод, видео

Исполнитель: Сергій Жадан та Собаки в Космосі

Название песни: Він був листоношею в Амстердамі...

Дата добавления: 27.10.2021 | 21:30:03

Просмотров: 48

0 - текст верный

0 - текст неверный

Ознакомьтесь с текстом песни Сергій Жадан та Собаки в Космосі - Він був листоношею в Амстердамі...

Він був листоношею в Амстердамі,
Он был почтальоном в Амстердаме,
слухав аббу, сидів на трамі,
слушал Аббу, сидел на трам,
дивився порно у вихідні.
смотрел порно в выходные.
Друзі його, пияки-радикали,
Друзья его, пьяницы-радикалы,
говорили: „Ми все провтикали,
говорили: «Мы все провтыкали,
ми, можна сказати, по вуха в лайні.
мы, можно сказать, по уши в дерьме.


В країні стагнація і мудацтво,
В стране стагнация и Мудацтво,
лібералізм і продажне лівацтво,
либерализм и продажное левачество,
і неясно, що нас трима на плаву.
и неясно, что нас держит на плаву.
Євросоюзом керує сволота.
Евросоюзом руководит свалить.
Вони говорять – „Свобода, свобода”,
Они говорят - "Свобода, свобода",
а піди-но, купи нормальну траву.
а поди-ка, купи нормальную траву.


Але на Сході ще є країна,
Но на Востоке еще есть страны,
вона сьогодні, можливо, єдина,
она сегодня, возможно, единственная,
де сонце свободи не встигло зайти.
где солнце свободы не успело зайти.
Де вірять в людину – вільну, розкуту.
Где верят в человека - свободную, раскованную.
Спробуй пробити канали збуту,
Попробуй пробить каналы сбыта,
давай наведемо культурні мости!
давай приведем культурные мосты!


Там втіха сходить на кожну хату.
Там радость сходит на каждый дом.
Церкви московського патріархату
Церкви Московского патриархата
знімають вроки і славлять джа.
снимают порчу и славят джа.
Мануфактура та інші крами
Мануфактура и другие крами
там контролюються профспілками,
там контролируются профсоюзами,
і співом ясніє колгоспна межа!
и пением сияет колхозная предел!


Там п’ють абсент при застудній хворобі.
Там пьют абсент при простудных заболеваний.
Там демони у жіночій подобі,
Там демоны в женском обличье,
сховавши в горлі темну пітьму,
спрятав в горле темную тьму,
сповнять усяку твою забаганку.
наполнят всякую твою прихоть.
Давай, чувак – привези афганку!” –
Давай, чувак - привези афганку! " -
повторювали вони йому.
повторяли они ему.


І він ступив на цю дивну трасу.
И он ступил на эту странную трассу.
Авіалініями Донбасу,
Авиалиниями Донбасса,
де на сніданок – лише бухло,
где на завтрак - только бухло,
мріючи про країну шалену,
мечтая о стране бешеную,
він вилетів за кордони шенгену,
он вылетел за пределы Шенгена,
лишивши все, що в нього було.
оставив все, что у него было.


Ступивши на землю в місті Донецьку,
Ступив на землю в Донецке,
з усіх іноземних знаючи грецьку,
из всех иностранных зная греческий,
котру тут нібито знали всі,
которую здесь якобы знали все,
він трапив до рук дивовижній парі –
он трапив в руки удивительной паре -
водій на форді й друг на кумарі.
водитель на форде и друг на кумари.
І сяяли зорі у всій красі.
И сияли звезды во всей красе.


Водій сказав: „Все нормально, зьома,
Водитель сказал: "Все нормально, зема,
давай, почувайся у нас, як вдома,
давай, чувствуй себя у нас как дома,
тут друзі навколо, бачиш і сам.
здесь друзья вокруг, видишь и сам.
Ти трапив на землю обітовану.
Ты трапив на землю обетованную.
Їдьмо в Стаханов, там стільки плану,
Едем в Стаханов, там столько плана,
що вистачить на весь Амстердам!”
что хватит на весь Амстердам! "


Був простір вечірньою сутінню скутий.
Был пространство вечерней сумерки скован.
Стояла зима. Починався лютий.
Стояла зима. Начинался февраль.
І місяць за ними гнався, як птах.
И месяц за ними гнался, как птица.
Тривожно світилися терикони,
Тревожно светились терриконы,
на Україну ішли циклони,
на Украине шли циклоны,
й душі тонули в глибоких снігах.
и души тонули в глубоких снегах.


На сорок п’ятому кілометрі
На сорок пятом километре
вони застигли в злій круговерті,
они застыли в злой круговерти,
і тьма огорнула їх мулом густим.
и тьма окутала их илом густым.
Водій промовив: „Йохан, братішка,
Водитель сказал: "Йохан, братишка,
по ходу, виходить, усім нам кришка,
по ходу, значит, всем нам крышка,
молися своїм растаманським святим!”
молись своим растаманских святым! "


Замерзло пальне і стихала мова.
Замерзло топливо и стихала речь.
Смерть надійшла із портів, з Азова,
Смерть пришла из портов, из Азова,
і демон смутку над ними літав.
и демон печали над ними летал.
Випивши дезодорант, щоб зігрітись,
Выпив дезодорант, чтобы согреться,
він намагався комусь дозвонитись,
он пытался кому-то дозвониться,
але телефон йому відповідав:
но телефон ему отвечал:


„На даний момент абонент недоступний.
"На данный момент абонент недоступен.
Життя – процес взагалі підступний,
Жизнь - процесс вообще коварный,
так ніби тонеш серед ріки.
как будто тонешь среди реки.
Смерть твоя – невелика втрата,
Смерть твоя - небольшая потеря,
просто змінюється оператор,
просто меняется оператор,
й повільно зникають вхідні дзвінки
и медленно исчезают входящие звонки
Смотрите так же

Сергій Жадан та Собаки в Космосі - Натаха

Сергій Жадан та Собаки в Космосі - Тьолка баражанщика

Сергій Жадан та Собаки в Космосі - 300 китайців

Сергій Жадан та Собаки в Космосі - Бiлi люди

Сергій Жадан та Собаки в Космосі - Люта пісня

Все тексты Сергій Жадан та Собаки в Космосі >>>