Коловрат, Арья Варта, Камаедзiца - Кровное родство - текст песни, слова, перевод, видео

Исполнитель: Коловрат, Арья Варта, Камаедзiца

Название песни: Кровное родство

Дата добавления: 02.08.2021 | 19:10:03

Просмотров: 20

0 - текст верный

0 - текст неверный

Ознакомьтесь с текстом песни Коловрат, Арья Варта, Камаедзiца - Кровное родство

Я русский, я белый, я славянин,
I am Russian, I am white, I am Slavyan,
Националист, правый патриот.
Nationalist, right patriot.
Великой Руси верный, преданный сын,
Great Rus, faithful, devoted son,
Я бьюсь за Отчизну и мой народ.
I am pregnant and my people.
Из Белой Руси и с Украины
From white Russia and from Ukraine
Соратников руки протянуты мне.
Hand comrades stretched to me.
Мы братья по крови, навеки едины,
We are brothers in the blood, forever one,
Сплочённые в общей священной борьбе.
Spotted in the common sacred struggle.


Из почвой одной от общего корня
From the soil of one of the total root
На древе славянства три ветви сплелись.
On the tree of Slavs, three branches were awake.
Велением богов и пращуров волей
Treatment of gods and rapids will
Совместная нам предначертана жизнь.
Joint we are destined for life.
Мы общей судьбой связаны неразрывно
We are a common destiny are inextricably
С седой старины до сегодняшних дней.
From gray old old days.
У нас один враг, коварный и хитрый,
We have one enemy, cunning and cunning,
И только лишь вместе его мы сильней!
And only together, we are stronger!


Три великих держави і слов'янства оплот,
Three great holds of the words of the word stronghold,
Три народу об'єднані волею Рода.
Three people about the Quality of the kind.
В нас тече одна кров чиста, як джерело,
In us leak one shelter, Yak Jerelo,
Шлях, який веде нас називається - Свобода!
SHIME, IMAGE Veda zasivatsya - Freedom!


Дають Боги нам силу в боротьбі за народ,
Make the gods to us strength in Borunbі for the people,
У священній війні на Батьківщині!
Solynіyi Vіinі on Batkіvshchinі!
Спрямовує нас в бій грізний Коловорот,
Hidden us in Biy Gryzniy Kollet
Наведемо порядок у своїй країні!
Include the order of your kra ...
Біле єдність народів трьох потужних держав
Bіle єDnіst People Thrhoh Lot Powers
Ще зломити ніколи нікому не вдавалося!
Easy Zlomiti Nikoli Nіkomu is not Pwavalosha!
Ми повинні і далі не позбутися прав,
Mi Movienі i dali not bend right
Рідна Мати-Земля нам навіки дісталася!
Ridna Mati-Earth Navіki Distassed!
Збережемо її чистою для Білих дітей,
Okhemoo ї ... clean for Bіlih D_Ti,
Тому Слов'янська країна - це Біла країна!
Tom'yansky Kraina - Que Bіl Krasyna!
Нехай ростуть наші діти і діти дітей
Nonhai to grow our dіti і dіti
На своїй землі, назва їй - Батьківщина!
At our land, the name й - Batkivschina!


Крэўная супольнасьць - наш супраціў
Craian Supolnasy - Our Supratsy
брацкіх народаў Вялікай Русі.
Brathkіh nationў Vyalіkai Rusi.
Крывёю хто зямлю акрапіў,
Crowing HTO Zaml Akrapіў,
Тэм - вечнасць і памяць Роду.
TEM - ENVERSE IM IMENDS.
Славянскім адзінствам змацаваныя
Slavyanskіm Adzіnstims Smatsavanya
Наш факел горда гарыць.
Our torch proud Garytsy.
Дык няхай нас ніколі нікому
Duc nyhai us nіkolі nіkomu
НЕ пераварыць ды не пасварыць.
Do not purevarytsy don not Passarytz.
Украіна, Расія і Беларусь -
Ukіnina, Rasia і Belarus -
Тры дзяржавы, тры сцягі, тры мовы.
Tries of Dzzyrzhava, Tres Skanii, Tres Move.
Але аб'ядноўвае нас расы кроў,
Ale Ab'yadnoy us races Croo
Шлях да Сонца і моцная воля.
But the Song of the My Moolen Will.
Наперадзе - барацьбы дарогі ...
Drunky - Barazyba Darogі ...
У сэрцы - руны Перамогі.
Sirca - Runes Peramogі.
Слава Русі! Слава Русі!
Glory Rusi! Glory Rusi!